דוחות שנתיים

דוח לתושב

דוח לתושב 2022 - מקוצר     דוח לתושב - מורחב

דוח לתושב 2021

דוח לתושב 2020

דוח לתושב 2019

דוח לתושב 2018.pdf

דוח לתושב 2017.pdf

דוח לתושב לשנת 2016.pdf

דוח לתושב לשנת 2015.pdf

דוח לתושב לשנת 2014.pdf

דוח פעילות שנתי 2013

 

דוחות כספיים

מאזן 2022 - לא חתום (הדוח הוצג בישיבת הנדירקטוריון שנערכה בתאריך 30.4.2023 וגם אושרו על ידם אך בגלל העדר קוורום לא נחתמו)

מאזן 2021 - חתום

מאזן 2020 - חתום

מאזן 2019 - חתום

מאזן 2018 - חתום

מאזן 2017 שרונים - חתום.pdf

מאזן 2016 - חתום.pdf

מאזן 2015 - חתום.pdf

מאזן 2014 - חתום.pdf

מאזן 2013

מאזן 2012 

מאזן 2011 

דוח כספי 2010

מאזן 2009-חתום

דוחות דירקטוריון

דוח דירקטוריון 2022 (הדוח הוצג בישיבת הנדירקטוריון שנערכה בתאריך 30.4.2023 וגם אושרו על ידם אך בגלל העדר קוורום לא נחתמו)

דוח דירקטוריון 2021

דוח דירקטוריון 2019

דוח דירקטוריון 2018

דוח דירקטוריון 2016.pdf

דוח דירקטוריון 2015.pdf

דוח דירקטוריון חצי שנתי 2014.pdf

דוח דירקטוריון 2013

 
דוח הנדסה שנתי

דוח הנדסה 2022

דוח הנדסה 2021

דוח הנדסה 2020

דוח הנדסה 2019

דוח הנדסה 2018

דוח הנדסה 2017.pdf

דוח הנדסה 2016.pdf

דוח הנדסה 2015.pdf

דוח הנדסה 2014.pdf     נספחים לדוח 2014.pdf

2013.pdf

דוח הנדסה 201