תושבות ותושבים יקרים,

 

הודעה על זכות לדחייה בתשלום חשבון המים לזכאים

נוכח מתקפת הטרור שהחלה ביום ה- 7 באוקטובר 2023 והשפעת האירועים על הפעילות

במשק, חוקקה הכנסת את חוק דחיית מועדים הוראת שעה חרבות ברזל 

בו מפורט רשימת הזכאים לדחיית מועד תשלום חשבון המים ב-30 יום.

מארחים משפחות מהדרום והצפון? אתם זכאים להכרה בכמות הנפשות בחשבון המים.

כדי שנוודא שאנו יכולים לסייע, יש להודיע לתאגיד כי אתם נמצאים ברשימה זו, עדכנו אותנו

בתקווה לזמנים שקטים וחזרה מהירה לשיגרה

1 of 1