מתקנים הנדסיים

מתקני מים

מתקן מים ממוקם לרוב על תוואי שטח שולט ותפקידו להוות מאגר ויסות של צריכת המים באזור מוגדר. מתקן זה מבטיח שתושבי רמת השרון יקבלו מים שפירים בלחץ, בכמות ואיכות נדרשת. במקרה של תקלה באספקת המים לעיר מהרשת הארצית, מתקן המים משמש כאוגר חירום המבטיח המשך אספקת מים סדירה לתושבים למספר שעות עד שהתקלה תתוקן.
מתקן מים בנוי משני חלקים עיקריים: מכון שאיבה שתפקידו להזרים לרשת מים בלחצים המתאימים. בריכת איגום המשמשת לאגירת המים וויסותם בהתאם לדרישות הצרכנים. מערכת פיקוד ושליטה מרכזית מאפשרת להפעיל את מתקני המים כמכלול אחד, תוך ראיה כוללת של כל הצרכנים בעיר.
 
ברמת השרון קיימים חמישה מתקני מים

  • אוסשיקין ונוה מגן הינם המתקנים הוותיקים.
  • מתקן התותים שהינו מתקן ישן מאד המספק מים לחקלאות בימים אלה נבנה לצידו מתקן  חדש שיהיה מתקן המים המרכזי של רמת השרון. 
  • מכון שאיבה זמני  על יד מגרש הטניס הוקם בשנת 2005 לאחר חיבור רמת השרון למערכת אספקת המים הארצית ומטרתו לתת מענה לצרכים עד הפעלת מתקן התותים.
  • מתקן נוה גן המופעל מתחילת שנת 2009 ומטרתו לספק מים לשכונת נוה גן. המתקן הינו מתקן מודרני שתוכנן ונבנה בהתאם לדרישות ותוכניות גידול השכונה.

מתקני ביוב

תחנות שאיבה לביוב  ממוקמת בתוואי השטח הנמוך ביותר ומשמשת להזרמת הביוב משם למכון לטיהור שפכים. לתחנת השאיבה מוזרם הביוב בגרביטציה, עובר ניקוי ראשוני של פסולת גסה ומוזרם בסניקה למכון לטיהור שפכים.
 
 
ברמת השרון קימים 3 מתקנים לביוב 

  • תחנת השאיבה שברחוב הנצח (שכונת ארנה) - שרונים מתכננת לשפץ תחנה זו בתקופה הקרובה.
  • תחנת השאיבה בשכונת נווה רום ששופצה בשנת 2007 ומנקזת את כל מערב רמת השרון.
  • תחנת נווה גן המופעלת משנת 2009 נמצאת בשכונת נווה גן החדשה. תחנה זו תוכננה ונבנתה כך שתקלוט  בעתיד את כל השפכים של השכונה העתידית.

תחנות השאיבה לביוב  נווה רום ונווה גן מחוברות למערכת בקרה ושליטה מרכזית, לאחר גמר שיפוץ תחנת ארנה, תחובר גם היא למערכת השליטה והבקרה.
 
מכון לטיהור שפכים (מט"ש)
המכון הראשון בישראל  שנבנה עם מערכת לטיפול שלישוני בשפכים, שפרושה קולחין באיכות המיועדים  לשימוש בלתי מוגבל בחקלאות. המט"ש ממוקם בצומת מורשה בסמוך לבית הקברות של רמת השרון. במט"ש השפכים המגיעים מהעיר עוברים תהליך של פירוק ביולוגי וכתוצאה מכך מתקבלת בוצה מיוצבת המפונה לאתרי קומפוסט  וקולחין (שפכים מטופלים) העומדים בדרישות ועדת ענבר להזרמה לנחל ושימוש חקלאי. הקולחין עוברים סינון והכלרה על מנת למנוע הזרמת חידקים לנחל.
הקולחין מיועדים בחלקם הקטן להשקיה חקלאית (בהתאם להקצאה של רשות המים) ומרביתם מוזרמים לנחל הירקון במסגרת פרויקט גאולת הירקון.

המט"ש מתופעל ע"י זכיין חברת ר.ג.א משנת 2003 למשך 25 שנה.