פרוייקטים ברחבי העיר

עיקרי תכנית השקעות 2018:

פרויקטים במתקנים:

 • איטום גגות המכונים
 • מתקן טיפול מכון לטיהור שפכים

 

תשתיות מהותיות מים וביוב:

 • קו מים רחוב השרף ועד ככר המחנות - קו מים
 • חציית כביש 20 באזור גשר גנדי - מים וביוב

 

פרויקטי שדרוג צנרת מים וביוב:

 • רחוב הבנים -מים בלבד
 • רחוב הנטף - מים בלבד
 • סמטת התרבות - מים בלבד
 • רחוב החרמון -  מים בלבד
 • רחובות הדיה ולבונה
 • סמטת נהרדעה
 • סמטת הדר
 • רחובות הנוטר, שמגר, השומר והשופטים
 • רחובות ירמוך, בן שלום, בינימיני וירדן
 • רחוב המייסדים
 • רחובות המחתרת, פלמ"ח וכ"ט בנובמבר
 • נווה רסקו: סמטאות הורד, צבעוני ואיריס
 • רחובות תבור וסיני - ביוב בלבד
 • רחוב יצחק אלחנן - מים בלבד