פרוייקטים ברחבי העיר

תוכנית השקעות לשנת 2023   |   פריסת הפרויקטים על גבי מפת העיר בעמוד אגף הנדסה

השקעה במתקנים (עלות כ-2 מלש"ח)

  1. מתקן נדב - מערכות חשמל, בקרה והכלרה
  2. נווה גן ביוב - שדרוג צנרת, טיפול בריח
  3. מט"ש – הסבת בריכת החירום לריאקטור זמני, שדרוג ריאקטורים לקיבולת 18,000 מ"ק/יום

 

שדרוג צנרת מים וביוב (עלות כ- 11 מלש"ח):

  1. שדרוג צנרת מים רחובות הרבנים, השופטים, גולומב
  2. שדרוג צנרת ביוב ברחבי העיר
  3. ביצוע קו ביוב עוקף בית עלמין

 

פרויקטים‭ ‬משותפים‭ ‬פיתוח (עלות כ- 8 מלש"ח) 

  1. עוקף מערבי (מזרחית לשכונת נווה גן צפון)
  2. צפון גלילות (ר"ש 760+616)
    מתחם הצעירים

 

מערכת קר"מ (עלות כ- 2.6 מלש"ח)

המשך הפרויקט - החלפת כ- 7000 מדים