רשימת הטפסים

בעמוד זה ריכזנו את כל הטפסים להם אתם עשויים להזדקק, לנוחותכם ברוב המקרים תוכלו לבחור בין טופס מקוון שיפתח בעמוד באתר הזה. לבין קובץ להורדה אשר יפתח כקובץ pdf אותו תוכלו לשמור על המחשב על מנת להדפיס, למלא הנדרש, ולשלוח אלינו.

תשלום חשבון המים

אתר התשלומים הארצי

 

מעבר ישירות לאתר

 

הוראת קבע בבנק 

PDF icon הוראת קבע לבנק לחיוב חשבון מים.pdf

 

 

הוראת קבע בכרטיס אשראי 

PDF icon הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי.pdf

 

אישור למי שאינו צרכן מים של חברת שרונים

אישור למי שאינו צרכן מים של חברת שרונים תשתיות מים וביוב

PDF icon אישור למי שאינו צרכן מים של חברת שרונים תשתיות מים וביוב בעמ.pdf

 

הודעה על שינוי פרטים

קביעת כמות מוכרת ליחידת דיור (עדכון מספר הנפשות בנכס)

טופס להורדה

כניסה לטופס מקוון

 

שינוי כתובת למשלוח דואר 

טופס להורדה

כניסה לטופס מקוון

 

בקשת תושב להחלפת מחזיקים בנכס   

בקשת תושב להחלפת מחזיקים בנכס.pdf

כניסה לטופס מקוון

הצהרה על קריאת מד מים

 

PDF icon הצהרה על קריאת מד מים.pdf

 

בקשה לחיבור נכס למערכת המים

טופס בקשה לחיבור נכס למערכת המים

בקשה לחיבור נכס למערכת המים.pdf

 

בקשה לקבלת שרות

תנאים לקבלת שרותי פינוי 

טופס להורדה

כניסה לטופס מקוון

בקשה לקבלת חשבון המים במייל

1. בקשה לקבלת חשבון המים באימייל

2. בקשה לביטול משלוח חשבון המים באימייל

PDF icon הפעלת שרות מים וביוב בדואל.pdf

כניסה לטופס מקוון

מפגעים ותקלות

להשארת דיוווח על תקלה

 

כניסה לטופס מקוון

טיפול בנזילות מים

הצהרה על תיקון נזילה   

PDF icon בקשה להכרה בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה.pdf

טופס להורדה PDF

https://www.mast.co.il/19/form/e7de1173-a595-40b9-91d4-879c2bd66ffb

במידה ונשללה אפשרות של נזילה:

שלב א

 

שלב א' בקשה לבירור חיוב של צריכת מים 

*צרכן רשאי לדרוש עריכת ברור חיוב של צריכת מים תוך 30 יום מהמועד האחרון לתשלום של החשבון התקופתי

(על פי כללי אמות המידה לשנת 2012 - טופס 3 סעיף 43 (ב))

PDF icon בקשה לעריכת בירור חיוב של צריכת מים_בדיקה ראשונית.pdf

כניסה לטופס מקוון

שלב ב

 

שלב ב' עריכת בירור של חיוב חריג של צריכת מים (על פי כללי אמות המידה לשנת 2012)
 

עלות הבדיקה: 
למד-מים שקוטרו עד 3/4" כולל: 160.8 ₪(כולל מע״מ)

למד-מים שקוטרו מעל 3/4": 436 ₪(כולל מע״מ)

PDF icon בקשה לעריכת בירור חיוב של צריכת מים_בדיקות נוספות.pdf

כניסה לטופס מקוון

שלב ג'

תנאים להגשת הבקשה:
כמות המים שנמדדה במד מים משוייך או הפרשי המדידה שנמדדו במד מים ראשי שווה או עולה על 200% מהצריכה הרגילה או מהפרשי המדידה הרגילים.

נערכו בדיקות נוספות בתשלום ולא נמצא הסבר מספק לצריכה החריגה מאוד. הבקשה הוגשה תוך 21 יום ממועד קבלת תוצאות הבדיקות הנוספות.

מצורף לבקשה אישור על ידי שרברב כי לא נמצאו סימנים לנזילה, חיבור שלא כדין למערכת המים או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס.

PDF icon בקשה לעריכת בירור חיוב של צריכת מים_חריג מאוד.pdf

 

בקשה לבדיקת מד מים

הבדיקה תתבצע רק לאחר ביצוע תשלום הנדרש בגינה:

עלות בדיקת הבוררות למד מים עד 3/4 הינה 121.2 ₪ כולל מע"מ

ועלות בדיקת הבוררות למד מים מעל 3/4 הינה 163 ₪ כולל מע"מ 

PDF icon בקשה לבדיקת בוררות - בדיקת מד במעבדה.pdf  

בקשה לבירור דרישת תשלום דמי הקמה

טופס בקשה לבירור דרישת תשלום דמי הקמה

דרישת תשלום דמי הקמה - בקשה לברור.pdf