קבלת קהל ומידע כללי - מחלקת הנדסה

קבלת קהל למהנדס התאגיד:

יום ג' בין השעות 15:00 - 17:00.

נא לתאם מראש בטלפון 073-2275555 שלוחה 519

 

דרישות התאגיד בתהליך הבניה

שרונים עושה רבות על מנת לייעל את תהליכי קבלת האישורים השונים לנושאי היתרי בנייה.

קובץ הסבר וטפסים למילוי 

קובץ התחייבות יזם לשרונים לצורך אישור נספח סניטרי

 

כשרות למדי מים

כשרות מדי מים מסוג כפיר.pdf

כשרות מדי מים מסוג כפיר 2.pdf

כשרות מדי מים מסוג כפיר 3.pdf

כשרות אוקטב.pdf