קבלת קהל ומידע כללי - מחלקת הנדסה

קבלת קהל למהנדס התאגיד:

יום ג' בין השעות 15:00 - 17:00.

אין צורך לתאם מראש.

 

שינויים בקבלת קהל אצל מהנדס החברה:

יום ג' 03/10/2017 לא תתקיים קבלת קהל

חול המועד סוכות - לא תתקיים קבלת קהל

 

 

 

הנחיות לקבלת אישור להספקת מים לבניין וביצוע חיבור ראשון של צרכן לרשת המים

שרונים עושה רבות על מנת לייעל את תהליכי קבלת האישורים השונים לנושא היתרי בניה.

בקובץ המוצג בפניכם מצויים כל הטפסים וההסבר המלא למילוים ולהעברתם לשרונים.

Building permit applications.pdf

 

כשרות למדי מים

כשרות מדי מים מסוג כפיר.pdf

כשרות מדי מים מסוג כפיר 2.pdf

כשרות מדי מים מסוג כפיר 3.pdf

כשרות אוקטב.pdf