פרופיל החברה

שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ הינה חברת המים של העיר רמת השרון.

שרונים תשתיות מים וביוב היא חברה פרטית בבעלות מלאה של עיריית רמת השרון הפועלת על פי החוקים והתקנות אותם קובע הרגולטור - רשות המים.

באחריות החברה לספק ללקוחותיה מים ברציפות, באמינות, בכמות ובאיכות  הנדרשים על פי כל דין. לסלק את השפכים, לטפל בהם לקבלת קולחים ברמת איכות מרבית נדרשת לגאולת הירקון ולהשקייה חקלאית.

כמו כן באחריות החברה לתכנון את העתיד ולהתאים את מערכות המים ומערכות הביוב והקולחים  ל – 2040 . החברה הוקמה בנובמבר 2008, מכוח ובהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב התשס"א - 2001. והחלה לפעול ביום 1.1.2009. החברה אחראית לאספקת שירותי מים וביוב לכ–50 אלף תושבי העיר.

איכות השירות לתושב ושיפורו המתמיד הינו יעד  אסטרטגי של החברה. השירות מתמקד במקצועיות, באוזן קשובה, בזמינות ובמציאת פתרונות הולמים וביעילות להשגת שביעות רצון גבוהה בנקודות הממשק השונות. החברה מבצעת פעילותה באמצעות 5 מתקני מים (הכוללים בריכות אגירה ומערכות אלקטרומכניות) ו-4 מתקני ביוב (תחנות שאיבה) וכן מכון לטיהור שפכים. החברה מטפל בצנרת מים  באורך של 110 ק"מ, , ובצנרת ביוב שאורכה כ–120 ק"מ.

החברה מחויבת להשקעת משאבים בשדרוג מערכות המים והביוב הקיימות, להשקעה בתכנון והקמה של מערכות חדשות להטמעת טכנולוגיות חדשות.

כל אלה כדי להשיג את המטרה העיקרית של שיפור איכות ויעילות שרותי המים והביוב .

חסר לי לינק לקוד האתי/אמנת שרות של החברה שזה מקומו.