חברי מועצת המנהלים

עו"ד נתן לרר
יו"ר הדירקטוריון

תושב רמת השרון, שותף במשרד עורכי דין

עו,ד עמליה לב
חברת דירקטוריון

תושבת רמת השרון. כיהנה בעבר כמנהלת מחלקה בפרקליטות מחוז ירושלים.  כיום, עוסדקת בעריכת דין בשוק הפרטי.

אורית רביב-סווירי
חברת דירקטוריון

תושבת רמת השרון. מנהלת קרן השקעות.

ד"ר. צחי שריב
חברת דירקטוריון

תושב רמת השרון. חבר מועצה ומנכ"ל מכון וייצמן למדע נכסים ופיתוח בע"מ

אבי גרובר
חבר דירקטוריון

תושב רמת השרון, ראש העיר וחבר מועצה

גב' רותם חוכמה
חברת דירקטוריון

תושבת רמת השרון, מנהלת בחברת השקעות.