דברי מנכ"ל

חוק תאגידי המים והביוב שחוקק ע"י הכנסת בשנת 2001 מחייב את הרשויות המקומיות להעביר את האחריות על ניהול משק המים והביוב העירוני לידי תאגידי המים. מטרת הקמת התאגידים הינה שמשק המים והביוב העירוני יופרד משאר הפעילויות של העירייה ויופעל כמשק כלכלי סגור שישקיע את כל תקבולי המים והביוב במשק המים.

בתחילת שנת 2009 הועברה האחריות לאספקת המים וטיהור הביוב ברמת השרון מהעירייה לתאגיד המים והביוב "שרונים". עיריית רמת השרון היא בעלת המניות של "שרונים" שמופעלת כחברה בע"מ עם מועצת מנהלים והנהלה כמקובל בחברות עסקיות פרטיות ו/או ציבוריות.

כפי שרבים מהתושבים בוודאי זוכרים אספקת מי השתייה ברמת השרון הייתה במשך עשרות בשנים מבארות מקומיות. סקרים שבוצעו בשנות התשעים ובתחילת שנות ה-2000 הראו שמי התהום, ובעקבות כך הבארות ומי השתייה, זוהמו ע"י התעשייה הצבאית בכימיקלים רעילים שונים. חלק מעובדי התאגיד היו בעבר שותפים לפעולתה הברוכה של העירייה בתהליך ההתנתקות מהבארות המקומיות ומודעים לחשיבות הנושא, ואכן ברמת השרון לא שואבים יותר מהבארות המקומיות והמים הנרכשים מחברת מקורות בהחלט ראויים לשתייה.

חברת "שרונים" מקבלת על עצמה להמשיך ולעקוב אחר איכות מי השתייה לרווחתם ובריאותם של התושבים. החברה מחויבת לפעול לשיפור מתמיד של התשתיות, לתחזק ולתפעל כראוי את מערכות המים והביוב, להפחית איבודי מים ולקדם חיסכון. בין שאר המטלות של החברה ראוי לציין את הצורך לפעול לחינוך והדרכה לחיסכון במים בבית ובגינה, להבטיח סילוק יעיל של השפכים המטוהרים לאמץ טכנולוגיות חדשות בתחומי הפיקוח, הבקרה, חסכון באנרגיה וכמובן להבטיח שירות יעיל ומקצועי לתושבים.

 

בברכה,

הילה גיל, מנכ"לית