אמנת שרות ומדיניות משולבת - תאגיד שרונים

 

אמנת השירות של שרונים.pdf

 

בנושא איכות הסביבה, בטיחות ובריאות תעסוקתית

אוקטובר 2014 

 • שרונים מחויבת לשמירת שלום עובדיה, שלום הבאים בשעריה ולשמירה על איכות הסביבה.
 • שרונים תקיים מערכת ניהול סביבתי לפי דרישות התקן הבינלאומי ISO 14001 ומערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה בהתאם לדרישות תקן 18001:2007 OHSAS.
 • שרונים תקיים את החוקים והתקנות של מדינת ישראל הקשורים לאיכות הסביבה ולבטיחות ובריאות בתעסוקה הנוגעים לפעולתה ותקיים את אמות המידה כפי שהוגדרו ע"י רשות המים.
 • הנהלת שרונים תקצה משאבים ואמצעים נדרשים, בהתאם לתקציבה, לצורך הפעלה תקינה של המערך הסביבתי וניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה.
 • הנהלת שרונים תקבע מטרות ויעדים סביבתיים ויעדים בטיחותיים ובריאותיים בתעסוקה ותפעל להשגתם, לשיפורם ולעדכונם מדי תקופה.
 • כדי להבטיח בקרה על השגת היעדים בתחום איכות הסביבה ובתחום בטיחות ובריאות בתעסוקה יבוצעו ניטור תקופתי, סקרי סביבה, וסקרי סיכונים, ינותחו סיבות לחריגות ויבוצעו פעולות תיקון ומניעה.
 • ההנהלה תקדם במשולב תהליכים של הטמעת מערכת לניהול איכות, מערכת ניהול סביבתי ומערכת לבטיחות ובריאות תעסוקתית, תוך קיום שיפור מתמיד בכל ההיבטים.
 • שרונים תכלול שיקולים בטיחותיים ובריאותיים בתעסוקה בתהליכי הפיתוח והשדרוג של מערכות מים וביוב, בתהליך מתן השירותים ללקוחות וזאת  בשאיפה לצמצם ולמנוע השפעות בטיחותיות ובריאותיות תעסוקתיות שליליות.
 • שרונים תפעל כך שלשיקולים סביבתיים יהיה משקל בתהליכי מתן השרות לתושבי רמת השרון.
 • התאגיד יתייחס בתהליכי קבלת החלטות, לרבות רכש, לנושאי איכות הסביבה וקידום רכש ירוק, ידידותי לסביבה ובטיחותי.
 • שרונים תפעל בשיתוף פעולה עם הרשויות הממונות, עם הלקוחות והספקים בכל ההיבטים הנוגעים לאיכות הסביבה ולבטיחות ובריאות בתעסוקה.
 • השמירה על איכות הסביבה והשמירה על הבטיחות והבריאות התעסוקתית הן מעניינו ובאחריותו של כל אחד מהמנהלים ועובדי התאגיד.
 • הנהלת שרונים תביא לידיעת כלל העובדים והקבלנים את מדיניות התאגיד המשולבת בתחום הסביבה והבטיחות והבריאות התעסוקתית במטרה להבטיח את מודעותם להתחייבויות האישיות שלהם בתחום איכות הסביבה הבטיחות והבריאות בתעסוקה.                                                                                                                                                                                                              

גב' אילנה ניצן
מנכ"ל תאגיד שרונים