אגף הנדסה

מהפכת השירות המקוון בשרונים גם במחלקת הנדסה

ניתן לשלוח את התכניות הסניטריות וההנדסיות למייל: handasa@sharonim.org

פניות בנושא אישורי תוכניות, ניתן לשלוח באופן דיגיטלי באמצעות:

מייל ישיר למהנדס: Handasa@sharonim.org 

במקרים מיוחדים שבהם נדרשת פגישה עם המהנדס ניתן לתאם טלפונית 073-2275555 שלוחה 519

פרויקטים ברחבי העיר

Map