אגף הנדסה

קבלת קהל מהנדס שרונים ביום ג' בין השעות 15:00-17:00

פניות בנושא אישורי תוכניות, ניתן לשלוח באופן דיגיטלי באמצעות:
מייל ישיר למהנדס: Handasa@sharonim.org לפניות טלפוניות: 073-2275555 שלוחה 519

פרויקטים ברחבי העיר

Map