בקשה לשינוי כתובת למשלוח דואר

שינוי מען

חלק א' - פרטי הלקוח והנכס
חלק ב' - פרטי הכתובת החדשה למשלוח דואר

 אני, מגיש הבקשה מבקש כי את כל דברי הדואר תשלחו לכתובת אותה רשמתי.