מבנה ארגוני

 

לחברה מועצת מנהלים הכוללת 9 דירקטורים שבראשה עומד פרופסור נדב אהרונסון.

מחלקות התאגיד

הנדסה

  • מהנדס פיתוח – להובלת ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחומים הרלבנטיים. פיתוח תשתיות מים וביוב בעיר, אסטרטגיה של תוכניות האב ונגזרותיהם הטקטיות. מכרזי מתקנים ושדרוג תשתיות.
  • מהנדס תפעול – אחריות על תפעול ותחזוקת רשת המים והביוב, תפעול ותחזוקת המתקנים ההנדסיים (בריכות ומכוני שאיבה), אשורי בניה לתושבים, פיקוח על המט"ש.
  • צוות תחזוקה של החברה המתפעל את המתקנים וכן מבצע פעולות שרברבות, פיקוח על קבלני משנה המתחזקים את הרשת, מתקינים מדי מים, קשר עם שרות לקוחות.

כספים

  • ניהול גביה ואכיפה - אחריות על התהליך מהבדיקה הלוגית ועד קליטת התקבולים מהתושבים, אחריות על האכיפה וקשר עם שרות לקוחות.

שרות לקוחות 

  • אחריות על תהליך קריאת מדי המים, חלוקה לאזורים, סדר הליכה, בוררויות, פיקוח על המצאות מזח"ים, הודעה לתושבים על צריכה מופרזת, עדכון נפשות, החלפת דיירים.
  • ניהול משרד - אדמיניסטרציה, נהלים, פניות צבור, ניהול מידע באתר האינטרנט.