הטבות לאוכלוסיות מיוחדות

בחודש אפריל 2014 פירסמה רשות המים "תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014), התשע"ד–2014". במסגרת התקנות נוספו מספר קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבלת ההטבה בתעריף המים.

הנכם מוזמנים להכנס לעמוד המפורט באתר של רשות המים. בעמוד זה תוכלו לעיין בשאלות ותשובות.

צילום העמוד האתר של רשות המים